Mobirise

OC maszynistów wyciągowych 

Opcje ubezpieczeń i sumy gwarancyjne dla maszynstów wyciągowych

  • OPCJA 1
     - Sumy gwarancyjne:
>> Zakres podstawowy (suma gwarancyjna na jeden wypadek)
– 100.000 PLN przy szkodzie zbiorowej
– 40.000 PLN przy pojedynczej szkodzie na osobie
– 20.000 PLN przy szkodach w mieniu

>> Zakres rozszerzony (suma gwarancyjna na osobę w okresie ubezpieczenia)
– 10.000 PLN koszty obrony przez adwokata
– 5.000 PLN straty poniesione wskutek zawieszenia w czynnościach
– 1.000 PLN mandaty, grzywny PIP, kary regulaminowe

Składka: 15,00 PLN od osoby miesięcznie + zakres rozszerzony

  • OPCJA 2
     - Sumy gwarancyjne:
>> Zakres podstawowy (suma gwarancyjna na jeden wypadek)
– 100.000 PLN przy szkodzie zbiorowej
– 40.000 PLN przy pojedynczej szkodzie na osobie
– 20.000 PLN przy szkodach w mieniu

>> Zakres rozszerzony (suma gwarancyjna na osobę w okresie ubezpieczenia)
– 10.000 PLN koszty obrony przez adwokata
– 5.000 PLN straty poniesione wskutek zawieszenia w czynnościach
– 5.000 PLN mandaty, grzywny PIP, kary regulaminowe

Składka: 21,00 PLN od osoby miesięcznie + zakres rozszerzony

  • OPCJA 3
     - >> Zakres podstawowy (suma gwarancyjna na jeden wypadek)
– 100.000 PLN przy szkodzie zbiorowej
– 40.000 PLN przy pojedynczej szkodzie na osobie
– 20.000 PLN przy szkodach w mieniu

>> Zakres rozszerzony (suma gwarancyjna na osobę w okresie ubezpieczenia)
– 10.000 PLN koszty obrony przez adwokata
– 20.000 PLN straty poniesione wskutek zawieszenia w czynnościach
– 5.000 PLN mandaty, grzywny PIP, kary regulaminowe
– 3.000 PLN miesięcznie dla strat poniesionych przez rodzinę ubezpieczonego w związku z aresztowaniem go w okresie toczenia się postępowania wyjaśniającego, przekraczającego okres wypowiedzenia umowy o pracę, przy czym ubezpieczenie obejmuje okres nie przekraczający 12 miesięcy od momentu aresztowania
– 10.000 PLN rozszerzenie zakresu ochrony o pokrycie kosztów adwokata wskazanego przez ubezpieczonego reprezentującego interesy ubezpieczonego przed sądami powszechnymi w związku ze sprawą związaną z wykonywaniem czynności zawodowych, w której ubezpieczony został aresztowany (w tym w procesach karnych)

Składka: 56,00 PLN od osoby miesięcznie + zakres rozszerzony

© Copyright 2021 Mobirise, ZZMWK w Polsce

AI Website Maker