Mobirise

Związek Zawodowy Górników w Polsce

w dniu 11 czerwca 2022 w Rudzie Śląskiej obchodził 30-lecie swojej działalności. W uroczystej Akademii udział wzięli przedstawiciele Prezydenta RP, Rządu, władz lokalnych, związków zawodowych, a przede wszystkim zasłużeni działacze tej organizacji.

© Copyright 2021 Mobirise, ZZMWK w Polsce

AI Website Generator