Mobirise

Jak założyć związek maszynistów wyciągowych

Jesteś maszynistą wyciągowym lub pracownikiem oddziału szybowego, elektrycznego lub szeroko rozumianego transportu pionowego i chcesz zadbać o swój status zawodowy , mieć wpływ na decyzję dotyczącą Twojego miejsca pracy, 
zarobków ?

Załóż organizację ZZMWK w Polsce na kopalni lub wstąp do naszej organizacji związkowej która rozumie sprawy pracowników związanych z transportem pionowym, obsługą tych urządzeń i specyfiką zawodów związanych z transportem pionowym.

Bardzo często pracownicy naszych oddziałów są pomijani w negocjacjach gdzie priorytetem są pracownicy zatrudnieni bezpośrednio przy wydobyciu – nie kwestionujemy tej zasady.

Jednak często zostaje zachwiana ta współzależność grup zawodowych w ramach kopalni, należy wykorzystać możliwość zasiadania przy stole negocjacyjnym i wyrażenia zdania naszych grup zawodowych przypominając, że transport pionowy to także wyrobisko i to wyrobisko o szczególnym znaczeniu – wyrobisko przez które odbywa się cały transport ludzi, materiału i urobku.

Nie bądź obojętny TWÓJ głos jest też ważny , spraw aby także był słyszalny.

Jeżeli chcesz założyć Związek Zawodowy Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce na swojej kopalni pomożemy Ci w tym. Wystarczy powołanie Komitetu założycielskiego składającego się z 10 osób , wszelkie dokumenty dostępne poniżej – nie musisz zgłaszać w KRS – my zrobimy to w Twoim imieniu.

© Copyright 2021 Mobirise, ZZMWK w Polsce

AI Website Creator