Mobirise

Podstawowa Organizacja Zakładowa
przy KWK Murcki-Staszic


ZARZĄD VII KADENCJI

Krzysztof Falkowski

Przewodniczący

Marek Wilamowski

Wiceprzewodniczący ds. organizacyjno-prawnych

Wojciech Schaefer

Wiceprzewodniczący ds. finansowych

Tomasz Burdun

Sekretarz

Ryszard Śleziona

Członek

Grzegorz Draga

Człone

Łukasz Mięgoć

Członek


KOMISJA REWIZYJNA

Marek Orzechowski

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Michał Flasza

Członek

Paweł Czekała

Członek

© Copyright 2020 Mobirise, ZZMWK w Polsce

Website was built with Mobirise site theme