Mobirise

Podstawowa Organizacja Zakładowa
przy KWK Borynia


ZARZĄD VII KADENCJI

Piotr Drechsler

Przewodniczący

Zbigniew Chmiel

Wiceprzewodniczący ds. organizacyjno-prawnych

Adam Szulik

Wiceprzewodniczący ds. finansowych

Waldemar Janeta

Sekretarz

Krzysztof Porwolik

Członek


KOMISJA REWIZYJNA

Tomasz Kulka

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Mariusz Miszczyk

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

Aleksander Szymała

Sekretarz

© Copyright 2020 Mobirise, ZZMWK w Polsce

Built with Mobirise