Mobirise

odeszli na wieczną
szychtę


Jagusiak Mariusz
maszynista maszyn wyciągowych
zmarł śmiercią tragiczną w czasie pełnienia szychty
towarzyszyliśmy w jego ostatnie drodze w dn. 07 września 2020r.
Cześć jego pamięci.


Franiczek Tomasz
maszynsta maszyn wyciągowych
zmarł śmiercią tragiczną w drodze do domu 
bedziemy totawrzyszyć w jego ostatniej drodze w
dn. 10 września 2020r.
Cześć jego pamięci.

© Copyright 2020 Mobirise, ZZMWK w Polsce

How to start a free site - Check it out