Mobirise

Podstawowa Organizacja Zakładowa
przy KWK ROW Ruch Chwałowice


ZARZĄD VII KADENCJI

Marcin Przygodzki

Przewodniczący

Mateusz Kapala

Wiceprzewodniczący ds. finansowych

Rafał Klimek

Wiceprzewodniczący ds. organizacyjno-prawnych

Mariusz Lubomirski

Sekretarz

Grzegorz Cielemecki

Członek


KOMISJA REWIZYJNA

Mariusz Włodyka

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Krzysztof Ryszka 

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

Adam Wypenda

Sekretarz

© Copyright 2020 Mobirise, ZZMWK w Polsce

How to create your own site - Try here