Mobirise

Karty Lotos Biznes

Mobirise

GOTÓWKOWE RABATOWE KARTY LOTOS BIZNES DLA
CZŁONKÓW ZZMWK w Polsce, zrzeszonych w OPZZ
TERAZ MOŻESZ TANKOWAĆ Z RABATEM NA STACJACH LOTOS
LOTOS Paliwa proponuje członkom związków w ZZMWK w Polsce, zrzeszonych w OPZZ możliwość pozyskania kart umożliwiających tankowanie z rabatem na wszystkich stacjach LOTOS i LOTOS Optima. Najważniejsze informacje dotyczące kart znajdują się poniżej:

Mobirise

- Możliwe do uzyskania dzięki karcie rabaty są następujące:
* rabatowanie gastronomii może nie być dostępne na części stacji franczyzowych
- Dodatkowy rabat 5 gr na litrze każdego paliwa na stacjach MOP przy autostradach i drogach ekspresowych.
- Wydanie i korzystanie z kart jest bezpłatne.
- Członek związku może posiadać jedną kartę, wydaną na swoje imię i nazwisko. Miesięczny limit zakupów z rabatem to 2000 zł. Płatność następuje na stacji po cenie z naliczonym rabatem – nie są wymagane żadne zabezpieczenia kredytowe ani depozyt. Użytkownik karty ma prawo udostępniać posiadaną kartę dowolnym członkom rodziny w granicach przyznanego limitu zakupów.
- Każda z kart jest zabezpieczona kodem PIN. Wraz z kartą dostarczamy tzw. PIN startowy; jego zmiana jest niezbędna przed pierwszym użyciem karty. Zmianę wykonuje się na stacji paliw prosząc kasjera o wybranie na kasie polecenia „FLOTA zmiana kodu PIN karty LOTOS Biznes”.
- Karty nie są honorowane w sieci Shell z powodów systemowych.
- Uwaga – oferta przeznaczona jest dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej, do transakcji przy użyciu tych kart nie ma możliwości wystawienia faktur VAT. Osoby prowadzące działalność prosimy o zgłoszenie zainteresowania mailem na adres: marcin.gerwatowski@lotospaliwa.pl, istnieje możliwość podpisania umowy na karty na identycznych warunkach rabatowych, jak w ofercie powyżej.

ZZMWK w Polsce

© Copyright 2021 Mobirise, ZZMWK w Polsce

Free AI Website Software