Wydobycie węgla. Praca szybu i maszyny wyciągowej. Autor QbaKa


Maszyna wyciągowa. Szyb materiałowo-zjazdowy. Autor QbaKa


Film ukazuje pracę wykonywaną na kopalni przez maszynistów wyciągowych oraz to, jak jest ona ważna dla właściwego funkcjonowania całego zakładu górniczego. Autor Obywatel Gorniczy

© Copyright 2021 Mobirise, ZZMWK w Polsce

HTML Maker