free css templates
Mobirise

Informacje

Co odebrał Rząd 

pracownikom odrzucając poprawki Senatu ...

O objęciu szczególnym zabezpieczeniem

Bacząc na powyższe proszę o rozważenie zapewnienia ogółowi pracowników wydziałów szybowych za- trudnionych na tych krytycznych miejscach pracy środków ochrony osobistej ...

Informacja OPZZ

Sytuacja epidemiologiczna nie oznacza zawieszenia pracy związkowej ...

Wsparcie dla szpitali z COVID-19

Zarząd Krajowy dniu 27.03.2020 przyjął Uchwałę nr 92 / VI / 2020 o wsparciu szpitali walczących z COVID-19 kwotą 13700.00 zł podzieloną równo pomiędzy szpital w Tychach i Raciborzu.

BLOKADA TORÓW W SŁAWKOWIE

Centrale Związków Zawodowych, Polskiej Grópy Górniczej bolkują tory w eroterminalu Sławków.

PGG porozumienie podpisane

zawarte w dniu 21.02.2020 w Katowicach pomiędzy ...

Aneks 

do porozumienia z dnia 23.04.2018 roku w sprawie ...

Pogotowie strajkowe w PGG

Sztab Protestacyjny PGG z dniem 31.01.2020r. ogłasza pogotowie strajkowe we wszystkich kopalniach ...

Komunikat Sztabu Protestacyjnego

W związku z trudną sytuacją w górnictwie, a zwłaszcza w Polskiej Grupie Górniczej ...

Komunikat Central związkowych w PGG

Organizacje związkowe działające w Polskiej Grupie Górniczej S.A. informują ...

Z okazji Dnia Górnika

Z okazji barbórkowego święta pragniemy złożyć wszystkim Górnikom ...

Albo podwyżki - albo protesty !

Związki zawodowe działające w Polskiej Grupie Górniczej SA, które uczestniczyły w negocjacjach płacowych przeprowadzonych w ...

Stanowisko Rady OPZZ w sprawie PGG

Rada OPZZ pełni identyfikuje się z protestującymi związkami zawodowymi Polskiej Grupy Górniczej S.A. (PGG S.A.) i popiera słuszne oczekiwania ...

Podpisano porozumienie w PGG

Organizacje związkowe działające w PGG informuję, że w dniu 23.09.2019r. odbyły się negocjacje ...

OPZZ ma nowego Przewodniczącego

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych ma nowego Przewodniczącego. Głosami członków Rady OPZZ został nim Andrzej Radzikowski

Uchwała o Wyborach VII Kadencji

Zarząd Krajowy ZZMWK w Polsce przytjął Uchwałę o kalendarzu wyborczym do VII Kadencji. 

Wybrano nowego Przewodniczącegow KZZG w Polsce

Zmiany w zarządzie Konfederacji Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce -za netTG.pl – Gospodarka - Ludzie

Oświadczenie kierownictwa OPZZ

Obniżanie w Polsce rangi i znaczenia instytucji dialogu społecznego. Dialog społeczny ...

OC dozoru i maszynistów wyciągowych

Przedstawiamy warunki ubezpieczenia OC maszynistów wyciągowych oraz dozoru górniczego będących członkami ZZMWK w Polsce.

Obsługa Prawna Związku

Od 01 stycznia 2019 r, oferuje współpracę z naszym związkiem w zakresie:
- pełna obsługa prawna organów Związku
- udzielanie członom związku porad prawnych

Karty Lotos Biznes

Tankowanie z rabatem dla członków związku.

Porozumienie trzech branż w OPZZ

W Ustroniu trzy branże działające w OPZZ podpisały porozumienie o współpracy i wzajemnego wsparcia.

Jubileusz 25-lecia KZZG

W zabytkowej kopalni Guido w Zabrzu przedstawiciele 9 związków zawodowych górnictwa świętowali jubileusz ćwierćwiecza wspólnego działania w KZZG

1-Maja 2018

Grupa przedstawicieli naszej organizacji związkowej w dniu 1-Maja 2018 w Warszawie uczestniczyła w
pikniku OPZZ „Polska potrzebuje wyższych płac”.

Strajku nie będzie

Wszystkie witryny internetowe, które tworzysz za pomocą "Mobirise", są przyjazne urządzeniom mobilnym. Nie musisz tworzyć specjalnej wersji witryny.

Zebranie delegatów branży Górnictwo i Energetyka na IX Kongres OPZZ

4 kwietnia w Katowicach odbyło się zebranie delegatów branży Górnictwo i Energetyka na IX Kongres OPZZ.

Karczma 25-lecia ZZMWK w Polsce

W dniu 03.12.2017 w Restauracji „Adria” w Rudzie Śląskiej odbyła się Karczma z okazji 25-lecia ZZMWK w Polsce,

NetTG.pl o naszym jubileuszu

Jubileusz 25-lecia Związku Zawodowego Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce jego czlonkowie uczczą w niedzielę, 3 grudnia, uroczystą Karczmą Górniczą w restauracji Adria w Rudzie Śląskiej.

Poświęcenie sztandaru

W dniu 20 października 2017 r. o godz. 16:00 w kościele pw. św. Jana i Pawła Męczenników w Katowicach odbyła się uroczystość poświęcenia Sztandaru

Konferencja międzynarodowa związków zawodowych regionu Morza Bałtyckiego

W dniach 04 – 05.04.2017 w siedzibie OPZZ w Warszawie odbyła się Konferencja „Europa 2020 i region Morza Bałtyckiego” w której udział ...

OPZZ - kwota wolna od podatku

Stanowisko OPZZ w sprawie prac na kwotą wolną od podatku

OPZZ - wolność zgromadzeń

Zagrożenie wobec wolności zgromadzeń.

Rozporządzenie Min. Środowiska z dnia 2 .08. 2016 r. 

w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego ( str. 53 dotyczy wymagań odnośnie maszynisty wyciągowego )

PGG – maszynista wyciągowy w wykazie osób wykonujący czynności specjalistycz

Od 13 sierpnia 2019 obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące kwalifikacji zawodowych w górnictwie i ratownictwie górniczym.

Uprawnienia Związków Zawodowych w oparciu o przepisy UE

Atak na uprawnienie Związków Zawodowych

Stanowisko w sprawie wykazu …  

zawodów będących w wykazie stale pod ziemią

Kiedy na emeryturę

Zgodnie z ustawą emerytalną dla górnictwa oraz przepisami wykonawczymi obowiązującymi od 01 stycznia 2009 na emeryturę górniczą można odejść w trzech przypad

Oświadczenie kierownictwa OPZZ

Obniżanie w Polsce rangi i znaczenia instytucji dialogu społecznego. Dialog społeczny ...

OC dozoru i maszynistów wyciągowych

Przedstawiamy warunki ubezpieczenia OC maszynistów wyciągowych oraz dozoru górniczego będących członkami ZZMWK w Polsce.