Mobirise

Informacje

OC maszynistów wyciągowych oraz dozoru

Przedstawiamy warunki ubezpieczenia OC maszynistów wyciągowych oraz dozoru górniczego będących członkami ZZMWK w Polsce.

Obsługa Prawna Związku

Oferuje współpracę z naszym związkiem w zakresie:
- pełna obsługa prawna 
- udzielanie członom związku prywatnych porad prawnych 

Ministerstwo Przemysłu  

W dniu 29.04.2024 odbyło się spotkanie z Minister Przemysłu Marzeną Czarnecką

Wspólne stanowisko central związkowych Forum, Solidarności i OPZZ

ws. rozporządzenia metanowego.
Jednocześnie informuje, że stanowisko zostało przekazane do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli.
 

Stanowisko Rady OPZZ  

z dnia 15 marca 2023 r.
w sprawie projektu tzw. rozporządzenia metanowego (UE) 2019/942

Metan skróci życie górnictwa? Zobacz, kiedy mogą zostać zamknięte poszczególne kopalnie

Jak alarmują przedstawiciele branży węglowej nowe rozporządzenie metanowe może być gwoździem do trumny polskiego górnictwa.

Rozporządzenie metanowe: bezpieczeństwo energetyczne Polski zagrożone 

Procedowane przez Parlament Europejski tzw. rozporządzenie metanowe wywołuje duży niepokój w branży górniczej.

Ostatnie posiedzenie Rady OPZZ kadencji 2018-2022

23 listopada w warszawskiej siedzibie konfederacji odbyło się ostatnie posiedzenie Rady OPZZ w kadencji 2018-2022

w NETTG.pl o naszym jubileuszu

czytaj dalej  ...

Karczma Jubileuszowa

Karczma z okazji 30-lecia związku

Podpisane porozumienie w PGG

Związki Zawodowe działające w PGG podpisały porozumienie z Zarządem PGG

Wakacyjna oferta LOTOS

dla członków naszego związku z ekstra rabatami ...

Związki kontra Zarząd PGG

Jeśli, ktoś próbuje zrobić jakiś rozłam, to jest to zarząd spółki...

Oferta Play

Specjalna oferta dla naszego związku

30 lat ZZG w Polsce

uroczysta Akademia odbyła się 11.06.2022 w Rudzie Śląskiej

Wybory w KZZG w Polsce

Przewodniczącym KZZG w Polsce został wybrany Przewodniczący naszego związku..

Pierwszy Zarząd naszego związku

30 - lecie ZZMWK w Polsce

Wspólna propozycja central związkowych

w sprawie wzrostu wynagrodzeń w 2023

Nadzwyczajna Sesja VII Zjazdu Delegatów

Zgodnie z Uchwałą nr 27/ VII / 2022 ZK zwołuje ...

Bezpieczeństwo w sieci

Rekomendacje CERT Polska

Pismo do Premiera Mateusza Morawieckiego    

.... wobec coraz częstszych przejawów poruszenia w środowisku górnictwa węgla kamiennego ....

APEL RDS ws. szczepień

RDS wystosował pismo do Premiera RP 

Pismo do PGG w sprawie

podjęcia płac zgodnie ze wskaźnikiem inflacji

Powtórne pismo do Zarządu PGG

Rozmowy powinny się toczyć ze Związkami Zawodowymi a nie Pomocniczym Komitetem Strajkującym / 30.11.2021

Pismo do Zarządu PGG

żądające w trybie pilnym podjęcia rozmów z całą stroną społeczną w sprawie urealnienia wynagrodzeń

Karta przedpłacowa - wirtualna

Proponujemy naszym członkom nowoczesną formę kart przedpłacowych - kartę wirtualną ! Zamiast plastiku mamy ja zawsze w telefonie.

Stanowisko OPZZ

Nie ma zgody na wysyłanie niezaszczepionych na urlopy bezpłatne.

Manifestacja

Czas obietnic dobiegł końca

Umowa Społeczna dla górnictwa

pełny tekst (01.06.2021)

WUG: przygotowanie dozoru...

Czy wrócą zatwierdzenia niektórych specjalności do WUG lub OUG.

VII Zjazd Delegatów

25 lutego 2021 roku odbył się Zjazd Delegatów.

Ratownik i Przewodniczący

Kandydat do służby w tym elitarnym gronie musi posiadać nie tylko odpowiednie warunki fizyczne, ale również mocną psychikę.

Protest w obronie energetyki

02.10.2020 w Warszawie odbył się protest w obronie energetyki ...

Porozumienie podpisane

Tak będzie wyglądać przyszłość górnictwa

Stanowisko Rady Branży OPZZ „Górnictwo i Energetyka” 

z dnia 21 września 2020 roku w sprawie bieżącej sytuacji w sektorze górniczo-energetycznym ...

Komunikat MKP-S z 15.09.2020 r.

Zła sytuacja w branży górniczej spowodowana głównie importem węgla ...

Stanowisko MKP-S Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

14 września Centrale związkowe działające na Górnym Śląski i Zagłębiu ...

Wspólne pismo czterech związków zawodowych

kompromisowa propozycja do Wiceministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina

Podziękowania 

z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach

Komunikat ze spotkania

Związków zawodowych z Wiceprezesem Jackiem Sasinem oraz Zarządem PGG 

Pismo do Wiceprezesa RM Jacka Sasin

Pismo organizacji reprezentatywnych dotyczące spotkanie w dn. 23.07.2020

Premier Morawiecki

Wspólne pismo central związkowych do Premiera

Wybory do VII Kadencji

Jesteśmy w trakcie okresu wyborczego 

Co odebrał Rząd 

pracownikom odrzucając poprawki Senatu ...

O objęciu szczególnym zabezpieczeniem

Bacząc na powyższe proszę o rozważenie zapewnienia ogółowi pracowników wydziałów szybowych zatrudnionych ...

Informacja OPZZ

Sytuacja epidemiologiczna nie oznacza zawieszenia pracy związkowej ...

BLOKADA TORÓW W SŁAWKOWIE

Centrale Związków Zawodowych, Polskiej Grupy Górniczej bookują tory w terminalu Sławków.

PGG porozumienie podpisane

Sztab Protestacyjny PGG z dniem 31.01.2020r. ogłasza pogotowie strajkowe we wszystkich kopalniach ...

Aneks 

do porozumienia z dnia 23.04.2018 roku w sprawie ...

Pogotowie strajkowe w PGG

Sztab Protestacyjny PGG z dniem 31.01.2020r. ogłasza pogotowie strajkowe we wszystkich kopalniach ...

Komunikat Central związkowych w PGG

Organizacje związkowe działające w Polskiej Grupie Górniczej S.A. informują ...

Albo podwyżki - albo protesty !

Związki zawodowe działające w Polskiej Grupie Górniczej SA, które uczestniczyły w negocjacjach płacowych przeprowadzonych w ...

Stanowisko Rady OPZZ w sprawie PGG

Rada OPZZ pełni identyfikuje się z protestującymi związkami zawodowymi Polskiej Grupy Górniczej S.A. (PGG S.A.) i popiera słuszne oczekiwania ...

Poświęcenie sztandaru

W dniu 20 października 2017 r. o godz. 16:00 w kościele pw. św. Jana i Pawła Męczenników w Katowicach odbyła się uroczystość poświęcenia Sztandaru

Uchwała o Wyborach VII Kadencji

Zarząd Krajowy ZZMWK w Polsce przyjął Uchwałę o kalendarzu wyborczym do VII Kadencji.

Wybrano nowego Przewodniczącego KZZG w Polsce

Zmiany w zarządzie Konfederacji Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce -za netTG.pl – Gospodarka - Ludzie

Porozumienie trzech branż w OPZZ

W Ustroniu trzy branże działające w OPZZ podpisały porozumienie o współpracy i wzajemnego wsparcia.

Zebranie delegatów branży Górnictwo i Energetyka na IX Kongres OPZZ

4 kwietnia w Katowicach odbyło się zebranie delegatów branży Górnictwo i Energetyka na IX Kongres OPZZ.

1-Maja 2018

Grupa przedstawicieli naszej organizacji związkowej w dniu 1-Maja 2018 w Warszawie uczestniczyła w pikniku OPZZ „Polska potrzebuje wyższych płac”.

Jubileusz 25-lecia KZZG

W zabytkowej kopalni Guido w Zabrzu przedstawiciele 9 związków zawodowych górnictwa świętowali jubileusz ćwierćwiecza wspólnego działania w KZZG

Karczma 25-lecia ZZMWK w Polsce

W dniu 03.12.2017 w Restauracji „Adria” w Rudzie Śląskiej odbyła się Karczma z okazji 25-lecia ZZMWK w Polsce,

NetTG.pl o naszym jubileuszu

Jubileusz 25-lecia ZZMWK  w Polsce jego członkowie uczczą w niedzielę, 3 grudnia, uroczystą Karczmą Górniczą w restauracji Adria w Rudzie Śląskiej.

Międzynarodowa konferencja związków zawodowych regionu Morza Bałtyckiego

Od 13 sierpnia 2019 obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące kwalifikacji zawodowych w górnictwie i ratownictwie górniczym.

Uprawnienia Związków Zawodowych w oparciu o przepisy UE

Atak na uprawnienie Związków Zawodowych

OPZZ - wolność zgromadzeń

Zagrożenie wobec wolności zgromadzeń.

Rozporządzenie Min. Środowiska z dnia 2 .08. 2016 r. 

w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego ...

Stanowisko w sprawie wykazu …  

zawodów będących w wykazie stale pod ziemią

Kiedy na emeryturę

Zgodnie z ustawą emerytalną dla górnictwa oraz przepisami wykonawczymi ...

Oświadczenie kierownictwa OPZZ

Obniżanie w Polsce rangi i znaczenia instytucji dialogu społecznego. Dialog społeczny ...

© Copyright 2021 Mobirise, ZZMWK w Polsce

Mobirise.com