free website builder
Mobirise

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Mobirise

Związek Zawodowy Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce
działa na podstawie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym
Numer KRS 0000057596
w sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

siedziba związku:
Polska
40-127 Katowice 
pl. Grunwaldzki 8-10  pokój 427

NIP 954 11 88 445
Regon 270 730 870

© Copyright 2020 Mobirise, ZZMWK w Polsce