Mobirise

Zarząd Krajowy
ZZMWK w Polsce

Prezydium

Związku Zawodowego Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce

Przewodniczący Zarządu Krajowego

Wiceprzewodniczący ds. organizacyjnych

Wiceprzewodniczący ds. finansowych

Sekretarz

Członek Prezydium

Pozostali Członkowie Zarządu Krajowego

Członek ZK

Członek ZK

Członek ZK

Członek ZK

Członek ZK

Członek ZK

Członek ZK

Członek ZK

Członek ZK

© Copyright 2021 Mobirise, ZZMWK w Polsce

Drag and Drop Website Builder