Mobirise

OBSŁUGA PRAWNA ZWIĄZKU

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
Radca Prawny
PIOTR PIECHALAK

Od 01 stycznia 2019 r, oferuje współpracę z naszym związkiem w zakresie:

– pełna obsługa prawna organów Związku (bieżące doradztwo prawne, sporządzanie opinii prawnych,
doradztwo w zakresie umów podpisywanych, udział w negocjacjach, zastępstwo procesowe i prawne w sprawach prowadzonych);

– udzielanie członkom ZZMWK w Polsce oraz innym osobom przez Związek wskazanym darmowych telefonicznych bądź stacjonarnych – w siedzibie Związku, ustnych i pisemnych porad prawnych w zakresie ich działalności związkowej, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także darmowych ustnych porad prawnych we wszelakich sprawach cywilnych ( rozwody, alimenty, spadki, itd.), administracyjnych i karnych.

Wszyscy członkowie związku otrzymają nowe karty usług prawnych, na których będą podane dane
kontaktowe. Ponadto po umówieniu terminu możliwe porady w siedzibie ZK w każdy wtorek.

© Copyright 2021 Mobirise, ZZMWK w Polsce

Offline Website Software