Mobirise

Krótka historia naszego związku


25 lutego 2021 roku odbył się VII Zjazd Delegatów naszej organizacji w którym wzięły udział przedstawiciele wszystkich naszych Podstawowych Organizacji Związkowych oraz zaproszony Przewodniczący z ZZMW i PTP z KWK Knurów-Szczygłowice - organizacji zrzeszonej z naszym związkiem. 

VII Kadencję rozpoczynamy ze wzrostem uzwiązkowienia o 12 % w porównaniu do listopada 2016 roku, jest to przede wszystkim sukcesem pracy całego ZK po wprowadzeniu nowych zasad funkcjonowania zarówno ZK jak i POZ. 

Maszyniści wyciągowi w kopalniach węgla kamiennego do 1972 roku posiadali wysoki prestiż zawodowy i społeczny. Jest to grupa zawodowa o bardzo wysokich kwalifikacjach zawodowych i predyspozycjach psychofizycznych pracująca w górnictwie.

Od 1972 roku prestiż zarówno zawodowy i społeczny tej grupy zaczął spadać i już w 1974 roku maszyniści wyciągowi z różnych kopalń zaczęli się spotykać w celu utworzenia własnego związku zawodowego. Naciski i szykany ówczesnych władz górniczych uniemożliwiały jednak jego utworzenie.

Maszyniści wyciągowi jednak co jakiś czas upominali się o swoje prawa. Stan taki trwał do wiosny 1992 roku, kiedy to przedstawiciele tej grupy zawodowej zaczęli spotykać się w tajemnicy przed pracodawcami, najpierw w mieszkaniach prywatnych, a później także w kopalniach „Wesoła” i „Wujek”.

W dniu 17 września 1992 roku powstał w KWK „Wujek” w Katowicach komitet założycielski Związku Zawodowego Maszynistów Wyciągowych Kopalń Węgla Kamiennego z siedzibą w Katowicach, który następnie został wpisany do rejestru związków zawodowych przez Sąd Wojewódzki w Katowicach 7 października 1992 r.

Od tego momentu maszyniści wyciągowi w kopalniach węgla kamiennego mogli swobodnie działać już we własnym związku zawodowym. Ponieważ związek oferując swoim członkom bogatą ofertę programową jak również w wyniku podejmowanych działań w zakresie obrony praw pracowniczych poszerzał swoje szeregi, a jednocześnie mając ambicję stania się centralą związkową o zasięgu ogólnokrajowym, która mogłaby mieć wpływ na przemiany ustrojowo-gospodarcze w Polsce postanowiono zmienić nazwę związku i dokonać jego rejestracji w Warszawie.

Stało się to w dniu 4 maja 1993 roku, kiedy to Sąd Wojewódzki w Warszawie dokonał wpisu do rejestru ogólnopolskich związków zawodowych: Związek Zawodowy Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce z siedzibą w Katowicach.

W dniu 16 sierpnia 1993 r. związek przystąpił do Konfederacji Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce z siedzibą w Katowicach.

Od dnia 1 sierpnia 1997 r. ZZMW Kopalń w Polsce jako pierwsza ogólnopolska centrala górnicza związków zawodowych przystąpił do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. 

Powyżej można przeczytać historię powstania naszej organizacji związkowej jednak czas pokazał , że potrafimy bronić interesów także innych grup zawodowych – równie skutecznie jak własnych.
Zaowocowało to okazanym nam zaufaniem i wstępowaniem do naszej organizacji innych pracowników kopalń.


© Copyright 2021 Mobirise, ZZMWK w Polsce

HTML Builder