razem1

Kolejna VI Kadencja naszej organizacji przypada na zmieniający się krajobraz gospodarczej mapy naszego kraju. Zachodzące zmiany w gospodarce i w górnictwie przekładają się na nowy dostosowany do realiów gospodarczych zakres funkcjonowania spółek górniczych i zrzeszonych w nim kopalń. Wymusza to także na związkach zawodowych konieczność dostosowania się wymogu prawnego pracodawcy. Staramy się sprostać tym działaniom z wyprzedzeniem urealniając zasady naszego funkcjonowania. Staramy się zmieniać nadążając za zmieniającym się światem i oczekiwaniami naszych członków związku, jedną z takich istotnych zmian już na początku 2017 roku będzie wprowadzenie szczególnej ochrony prawnej naszych członków związku. Każdy z członków związku otrzyma osobistą kartę pozwalającą na bezpośredni kontakt z Kancelarią Prawną i uzyskanie porady prawnej nie tylko w zakresie  zawodowym ale także  cywilne, rodzinne, komornicze, ubezpieczeniowe, alimentacyjne, karne, administracyjne, ubezpieczeniowe itp. Dobro naszych członków związku jest dla nas celem nadrzędnym.                                                   

Przewodniczący Zarządu Krajowego
Czesław Jurgielewicz
Katowice 25.11.2016


Związek nasz powstał w odezwie na potrzeby naszej grupy zawodowej na przełomie roku 1992 / 1993. W tym okresie robiliśmy wszystko, by nasza grupa zawodowa nie została marginalizowana w kopalniach. Walczyliśmy o nasz prestiż. Było to zresztą głównym powodem powstania naszego Związku. Te cele są aktualne również dzisiaj. W międzyczasie poszerzyliśmy grono członkowskie o szeroko rozumianych pracowników transportu pionowego : szybowców, elektryków, pracowników dozoru i innych pracowników, którzy nam zaufali i powierzyli swoje problemy do rozwiązania. Wszystkich zainteresowanych aktywną działalnością związkowa zapraszamy w nasze szeregi. A wszystkim naszym członkom, szczególnie tym, którzy działają na rzecz innych, w imieniu Zarządu Krajowego, serdecznie dziękuję za lata pracy związkowej i proszę o dalszą aktywność.

                                                                                 Przewodniczący ZK IV i V Kadencji
Jerzy   Grabala


 

Maszyniści wyciągowi w kopalniach węgla kamiennego do 1972 roku posiadali wysoki prestiż zawodowy i społeczny. Jest to grupa zawodowa o bardzo wysokich kwalifikacjach zawodowych i predyspozycjach psychofizycznych pracująca w górnictwie.

Od 1972 roku prestiż zarówno zawodowy i społeczny tej grupy zaczął spadać i już w 1974 roku maszyniści wyciągowi z różnych kopalń zaczęli się spotykać w celu utworzenia własnego związku zawodowego. Naciski i szykany ówczesnych władz górniczych uniemożliwiały jednak jego utworzenie.

Maszyniści wyciągowi jednak co jakiś czas upominali się o swoje prawa. Stan taki trwał do wiosny 1992 roku, kiedy to przedstawiciele tej grupy zawodowej zaczęli spotykać się w tajemnicy przed pracodawcami, najpierw w mieszkaniach prywatnych, a później także w kopalniach „Wesoła” i „Wujek”.

W dniu 17 września 1992 roku powstał w KWK „Wujek” w Katowicach komitet założycielski Związku Zawodowego Maszynistów Wyciągowych Kopalń Węgla Kamiennego z siedzibą w Katowicach, który następnie został wpisany do rejestru związków zawodowych przez Sąd Wojewódzki w Katowicach 7 października 1992 r.

Od tego momentu maszyniści wyciągowi w kopalniach węgla kamiennego mogli swobodnie działać już we własnym związku zawodowym. Ponieważ związek oferując swoim członkom bogatą ofertę programową jak również w wyniku podejmowanych działań w zakresie obrony praw pracowniczych poszerzał swoje szeregi, a jednocześnie mając ambicję stania się centralą związkową o zasięgu ogólnokrajowym, która mogłaby mieć wpływ na przemiany ustrojowo-gospodarcze w Polsce postanowiono zmienić nazwę związku i dokonać jego rejestracji w Warszawie.

Stało się to w dniu 4 maja 1993 roku, kiedy to Sąd Wojewódzki w Warszawie dokonał wpisu do rejestru ogólnopolskich związków zawodowych: Związek Zawodowy Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce z siedzibą w Katowicach.

W dniu 16 sierpnia 1993 r. związek przystąpił do Konfederacji Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce z siedzibą w Katowicach.

Od dnia 1 sierpnia 1997 r. ZZMW Kopalń w Polsce jako pierwsza ogólnopolska centrala górnicza związków zawodowych przystąpił do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Powyżej można przeczytać historię powstania naszej organizacji związkowej jednak czas pokazał , że potrafimy bronić interesów także innych grup zawodowych – równie skutecznie jak własnych.
Zaowocowało to okazanym nam zaufaniem i wstępowaniem do naszej organizacji innych pracowników kopalń.