W dniu 10 kwietnia 2017 roku , na KWK ROW Ruch „Marcel” odbyło się założycielskie zebranie ZZMWK w Polsce , maszynistów wyciągowych.
Przeprowadzono jednocześnie wybory do Zarządu Zakładowego oraz Komisji Rewizyjnej, w wyniku głosowania wyłoniono

Zarząd Zakładowy ZZMWK w Polsce przy KWK ROW , Ruch Marcel w składzie:

Sebastian Rybaczyk      Przewodniczący

Grzegorz Szulik             wiceprzewodniczący
Grzegorz Bursztyka      wiceprzewodniczący ds finansowych
Tomasz Niestrój            członek

Komisja Rewizyjna ZZMWK w Polsce przy KWK ROW , Ruch Marcel w składzie:

inż. Sławomir Brzezina     Przewodniczący
Tomasz Krzewicki       wiceprzewodniczący
Tomasz Ścigała              członek

W dniu 11 kwietnia 2017 roku, organizacja ZZMWK w Polsce przy KWK ROW , Ruch Marcel została wpisana do Rejestru Struktur ZZMWK w Polsce
stając się jednocześnie w pełni prawną jednostką struktur naszej organizacji