W dniu 20 października 2017 r. o godz. 16:00 w kościele pw. św. Jana i Pawła Męczenników w Katowicach odbyła się uroczystość poświęcenia Sztandaru Związku Zawodowego Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce, którego fundatorem są Spółki Węglowe: Polska Grupa Górnicza , Jastrzębska Spółka Węglowa oraz Tauron Wydobycie.

W uroczystości udział wzięli byli Przewodniczący naszej organizacji : Roman Byczek i Jerzy Grabala, Przewodniczący wszystkich Zarządów Zakładowych, obecni i byli członkowie naszej organizacji.

Uroczystość naszą zaszczycił swą obecnością Wiceprezes Zarządu PGG ds. Pracowniczych Jerzy Janczewski.

W trakcie uroczystej mszy prowadzonej przez ks. Proboszcza Adama Wyciska, w imieniu wszystkich Spółek Węglowych Wiceprezes Jerzy Janczewski dokonał symbolicznego przybicia ozdobnych gwoździ do drzewca sztandaru z nazwami sponsorów, po czym Sztandar ZZMWK w Polsce został poświęcony przez ks. proboszcza Adama Wyciska.

Po mszy poczet sztandarowy w asyście orkiestry górniczej Makoszowy pod batutą Henryka Mandrysza oraz wszystkimi uczestnikami uroczystości przeszedł  do Clubu 99.

Po uroczystym wprowadzeniu Sztandaru ZZMWK w Polsce , Przewodniczący ZK Czesław Jurgielewicz wygłosił przemówienie .

W dalszej części uroczystości Przewodniczący ZK Czesław Jurgielewicz, obecnych Członków Zarządu Krajowego odznaczył Honorowymi Srebrnymi Odznakami z okazji 25-lecia ZZMWK w Polsce.

 

Zapraszamy do fotogalerii