Zarząd Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej

Związku Zawodowego Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce

przy Polskiej Grupie Górniczej


Przewodniczący ZOK PGG

Grzegorz Pazdur


wiceprzewodniczący ZOK PGG

Czesław Jurgielewicz


Krystian Buchalik


Tomasz Gomolec


Tadeusz Kucharski


Damian Kupiszak


Bogusław Piekarczyk


Mirosław Rieger


Sebastian Rybaczyk


Marek Rzezik


Krzysztof SłowikKomisja Rewizyjna ZOK PGG

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej


Marek Bolenda

 

członkowie Komisji Rewizyjnej


Marian Buchalik 


Jan Kempka