simple website templates
Mobirise

Informacje

Oświadczenie kierownictwa OPZZ

Obniżanie w Polsce rangi i znaczenia instytucji dialogu społecznego. Dialog społeczny ...

Pismo OPZZ do Ministra Finansów

Wniosek o zainicjowanie zmiany ustawy

OC dozoru i maszynistów wyciągowych

Przedstawiamy warunki ubezpieczenia OC maszynistów wyciągowych oraz dozoru górniczego będących członkami Związku Zawodowego Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce.

Obsługa Prawna Związku

Od 01 stycznia 2019 r, oferuje współpracę z naszym związkiem w zakresie:
- pełna obsługa prawna organów Związku
- udzielanie członom związku porad prawnych

Karty Lotos Biznes

Tankowanie z rabatem dla członków związku.

Porozumienie trzech branż w OPZZ

W Ustroniu trzy branże działające w OPZZ podpisały porozumienie o współpracy i wzajemnego wsparcia.

Jubileusz 25-lecia KZZG

W zabytkowej kopalni Guido w Zabrzu przedstawiciele 9 związków zawodowych górnictwa świętowali jubileusz ćwierćwiecza wspólnego działania w KZZG

1-Maja 2018

Grupa przedstawicieli naszej organizacji związkowej w dniu 1-Maja 2018 w Warszawie uczestniczyła w
pikniku OPZZ „Polska potrzebuje wyższych płac”.

Strajku nie będzie

W PGG podpisano porozumienie

Zebranie delegatów branży Górnictwo i Energetyka na IX Kongres OPZZ

4 kwietnia w Katowicach odbyło się zebranie delegatów branży Górnictwo i Energetyka na IX Kongres OPZZ.

Karczma 25-lecia ZZMWK w Polsce

W dniu 03.12.2017 w Restauracji „Adria” w Rudzie Śląskiej odbyła się Karczma z okazji 25-lecia ZZMWK w Polsce,

NetTG.pl o naszym jubileuszu

Jubileusz 25-lecia Związku Zawodowego Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce jego czlonkowie uczczą w niedzielę, 3 grudnia, uroczystą Karczmą Górniczą w restauracji Adria w Rudzie Śląskiej.

Poświęcenie sztandaru

W dniu 20 października 2017 r. o godz. 16:00 w kościele pw. św. Jana i Pawła Męczenników w Katowicach odbyła się uroczystość poświęcenia Sztandaru

Konferencja międzynarodowa związków zawodowych regionu Morza Bałtyckiego

W dniach 04 – 05.04.2017 w siedzibie OPZZ w Warszawie odbyła się Konferencja „Europa 2020 i region Morza Bałtyckiego” w której udział ...

OPZZ - kwota wolna od podatku

Stanowisko OPZZ w sprawie prac na kwotą wolną od podatku

OPZZ - wolność zgromadzeń

Zagrożenie wobec wolności zgromadzeń.

Rozporządzenie Min. Środowiska z dnia 2 .08. 2016 r. 

w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego ( str. 53 dotyczy wymagań odnośnie maszynisty wyciągowego )

PGG – maszynista wyciągowy w wykazie osób wykonujący czynności specjalistycz

Od 13 sierpnia 2019 obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące kwalifikacji zawodowych w górnictwie i ratownictwie górniczym.

Uprawnienia Związków Zawodowych w oparciu o przepisy UE

Atak na uprawnienie Związków Zawodowych

Stanowisko w sprawie wykazu …  

zawodów będących w wykazie stale pod ziemią

Kiedy na emeryturę

Zgodnie z ustawą emerytalną dla górnictwa oraz przepisami wykonawczymi obowiązującymi od 01 stycznia 2009 na emeryturę górniczą można odejść w trzech przypad