kr3

Krajowa Komisja Rewizyjna ZZMWK w Polsce
wybrana przez VI Zjazd Delegatów w dniu 18 listopada 2016 r.