W dniu 03.12.2017 w Restauracji „Adria” w Rudzie Śląskiej odbyła się Karczma z okazji 25-lecia ZZMWK w Polsce,
na którą zostali zaproszeni wyróżniający się członkowie związku, oraz zaproszeni goście między innymi:
Członkowie z Pięcioosobowego Komitetu Założycielskiego
– Stanisław Chobot
– Roman Targosz
– Jan Żołędzki

Zdzisław Filip – Prezes Tauron Wydobycie,
Dyrektorzy Kopalń,

Przewodniczący Zarządów Krajowych Z.Z.
– Dariusz Potyrała z ZZG w Polsce
– Sławomir Łukasiewicz z ZZ Przeróbki Mechanicznej Węgla
– Jan Mazur z PZZG w Polsce
–  Dariusz Sędzikowski z ZZPPM

Karczmę rozpoczęto od wprowadzenia Sztandaru ZZMWK w Polsce i odśpiewaniu Hymnu Górniczego.
Następnie Przewodniczący ZK Czesław Jurgielewicz wygłosił okolicznościowe przemówienie, po czym 
wręczono szczególnie wyróżniającym zasłużonym osobom Honorową Srebrną Odznakę z Okazji 25-Lecia.
Na koniec części oficjalnej głos kolejno zabrali:
– Stanisław Chobot, jeden z Członków Komitetu Założycielskiego
– Sławomir Łukasiewicz Przewodniczący ZK ZZMPW
– w imieniu Ryszarda Zbrzyznego głos zabrał i wręczył list gratulacyjny Dariusz Sędzikowski z ZZPPM
na ręce Przewodniczącego ZK Czesława Jurgielewicz list gratulacyjny złożył Dariusz Potyrała Przewodniczący
ZK ZZG w Polsce.
Po koncercie orkiestry górniczej z KWK Szczygłowice pod batutą Grzegorza Pakury i tradycyjnym golonku,
nastąpiła część artystyczno-rozrywkowa.