Od dnia 01 lutego 2017 roku nasza organizacja podjęła współpracę z Kancelarią Porad Prawnych i Doradztwa Prawnego Małgorzata Karolczyk-Pundyk.

W ramach podjętej współpracy  Kancelaria oferuje zakres pomocy dla naszych zarządów zakładowych oraz członków :

udzielanie porad wszystkim członkom komisji telefonicznie , e-mailem lub bezpośrednio w biurze

  • na temat prawa karnego ( sprawy cywilne, rodzinne, komornicze,, ubezpieczeniowe, alimentacyjne, karne, administracyjne, ubezpieczeniowe )
  • sporządzanie pism procesowych, projektów dokumentów, pism różnych, uchwał, wniosków KRS
  • doradztwo prawne dla komisji zakładowych ( komisji zakładowych wchodzących w skład organizacji związkowej )

Porady dla członków związku oraz komisji zakładowych odbywać się będą wyłącznie na podstawie osobistych kart uprawniających do zasięgnięcia takiej porady.

Karty zostaną wydane wszystkim członkom naszej organizacji do 01 lutego 2017 r. przez Przewodniczących Zarządów Zakładowych – po dniu 01 lutego 2017 r. członkowie którzy będą chcieli skorzystać z porady prawnej ( telefonicznie, e-mailowo czy bezpośrednio w biurze ) będą zobowiązani do przedstawienia się z imienia i nazwiska oraz podania nazwy kopalni w której jest się zatrudnionym celem weryfikacji.

Mamy nadzieję że podjęta współpraca z Kancelarią Porad Prawnych jest istotną pomocą oraz ofertą skierowaną do naszych członków związku.

 

Przewodniczący ZK

Czesław Jurgielewicz