W dniach 04 – 05.04.2017 w siedzibie OPZZ w Warszawie odbyła się Konferencja „Europa 2020 i region Morza Bałtyckiego” w której udział wzięli przedstawiciele związków zawodowych regionu Morza Bałtyckiego. W trakcie Konferencji przedstawiono z jakimi problemami w poszczególnych krajach napotykają się związki zawodowe, sposób ich działalności w oparciu o prawa poszczególnych państw. Współpracę związków zawodowych , instytucji międzynarodowych oraz ich kompetencje.  Omówiono kierunki wzrostu inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu. ważnym zagadnieniem była sytuacja społeczno-polityczna oraz kondycja dialogu społecznego w regionie Morza Bałtyckiego.