emerG

 

 


Skrót tego co dla nas najważniejsze. 

Zgodnie z ustawą emerytalną dla górnictwa oraz przepisami wykonawczymi obowiązującymi od 01 stycznia 2009 na emeryturę

górniczą można odejść w trzech przypadkach:

1.

z chwilą ukończenia 55 lat po przepracowaniu 25 lat pracy łącznie z okresami zaliczalnymi z wymagalnym okresem 10 lat czystej

pracy w górnictwie ( p.z. ) bez okresów chorobowych

2.

po przepracowaniu 25 lat pracy górniczej i równorzędnej z wymaganym okresem przepracowania co najmniej 15 lat pracy w górnictwie

( p.z. ) – tutaj jednak istnieje konieczność odpracowania dni chorobowych powyżej 35 dni do daty 15 listopada 1991 roku, po tej dacie

odpracowujemy wszystkie dni niezdolności do pracy wynikające z chorobowego

3.

po 25 latach bez względu na wiek ( czysta praca górnicza p.z. )

UWAGA

We wszystkich w/wymienionych przypadkach okresy niezdolności do pracy wynikające z wypadku przy pracy zalicza się do okresów

czasu pracy ( ! ).

NIE WLICZA się do okresów zatrudnienia: – opieki nad dzieckiem , współmałżonkiem
– zasadniczej służby wojskowej
– wyższej uczelni

– oddelegowań do prac związkowych

KIEDY NIE ZALICZAMY MIESIĄCA ? 

W świetle obecnie obowiązujących przepisów – zaliczalny miesiąc pracy w warunkach szczególnych ( do których

zaliczamy pracę w górnictwie ) powinien mieć 22 dniówki zjazdowe.

Do tych okresów zaliczalne są urlopy taryfowe oraz dodatkowe, szkolenia.

Do tych dni wliczana jest także praca w dni wolne od pracy. Natomiast nie są zaliczalne dni wolne za przepracowane soboty.

Należy tu uważać aby nie komasować tych dni przykładowo z jednego na drugi miesiąc, tak aby zawsze były to 22 dni zjazdowe.
Okresem rozliczalnym jest okres jednego miesiąca.

Wyjątkiem w tym rozwiązaniu są dwie grupy zawodowe:
– sygnaliści szybowi
– maszyniści wyciągowi
Ze względu na charakter pracy te grupy zawodowe są zwolnione z obowiązku okazania dni zjazdowych

( stosunek pracy mieszanej ), jednakże w związku z tym ma tu zastosowanie niższy przelicznik ( 1,4 )

w stosunku do pozostałych grup zawodowych ( od 1,5 – 1,8 ).

Cz. J.