W Katowicach 18.03.2011 odbyła się manifestacja wszystkich central związków zawodowych