BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

Związek Zawodowy Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce
działa na podstawie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym
Numer KRS 0000057596
w sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

siedziba związku:
Polska
Katowice 40-127
pl. Grunwaldzki 8-10 / 401
NIP 954 11 88 445
Regon 270 730 870

statut